Pasūtīt video reklāmu:

+371 29442548 avideo@avideo.lv

Pasūtīt video reklāmu:

+371 29442548
avideo@avideo.lv

Jūrmalas attīstības problēmas

Otrdiena, 05 Septembris 2017

GanLatvijasiedzīvotājiem, gan ārzemniekiem, kuriiecienījušiveselīguatpūtu, vārdiJūrmalaunkūrortsjaukļuvušiparsinonīmiem. Jau 200 gadusJūrmalairbijusiparaugkūrortsarunikālu ģeogrāfiskoizvietojumuunjoprojāmpieejamajiem ārstnieciskajiemdubļiemunsēravotiem. Veselīgaisgaiss, jūra, dabasresursivienmērirpiesaistījuši Jūrmalā ganvietējos, gan ārzemjuviesus. Tomēr, lai gan vasarā Jūrmala par viesu trūkumu nevar sūdzēties, pārējā laikā tā ir pustukša.

Cenas mūsu kūrortpilsētā ir daudz pievilcīgākas, nekā vācu vai šveiciešu klīnikās. Lai risinātu sezonālās apmeklētības jautājumu, 2008.gada Jūrmalas domes attīstības koncepcijā tika iekļauta sadaļa par kūrorta sistēmas attīstību. Desmitgades plāns paredzēja palielināt tūristu skaitu vietējās ārstniecības iestādēs, jauna rehabilitācijas centra būvniecību un medicīnas nozares apgrozījuma palielināšanu līdz 2018.gadam līdz 19 miljononiem eiro. Lai realizētu šo koncepciju, pašvaldība pieliek zināmas pūles.

Šodien tūristi, kuri ieradušies pēc medicīniskajiem un rehabilitācijas pakalpojumiem, sastāda tikai 3% no kopējā viesu skaita, lai gan tieši viņi nodrošina pilsētai lielāko peļņu. Pateicoties salīdzinoši zemajām pakalpojumu cenām, tieši ortopēdu, onkologu, rehabilitācijas speciālistu, ginekologu pakalpojumi varētu piesaistīt visvairāk ārzemju tūristu. Tomēr, lai gan Bulduru slimnīcas priekšzīmīgajā dzemdību nodaļā Ukrainas pilsonēm dzemdības tiek apmaksātas no Latvijas valsts budžeta, kopējais ārzemniekiem sniegto pakalpojumu apjoms ir pavisam niecīgs.

Jūrmalas domes ambiciozais plāns ataino situācijas optimistisko redzējumu, tomēr tajā nav iekļauts galvenais – stabils pamats medicīnas nozares attīstībai. Lai realizētu šos mērķus, galvenais nosacījums ir apvienot ieinteresēto pušu un procesa dalībniekus – pašvaldību, medicīnas nozares uzņēmējus un valsti. Nav brīnums, ka koncepcija nedarbojas.

Lai Jūrmalā attīstītu medicīnisko tūrismu, pietrūkst konkrētas stratēģijas. Jūrmalas domes centieni realizēt desmitgades plānu ir kļuvuši par birokrātiskās mašinērijas posmu. Situāciju var glābt tikai pašvaldības un privātā sektora sadarbība. Tomēr, kā rāda statistika, lielākā daļa medicīnas nozares profesionāļu atstāj valsti, jo viņiem nav iespējas Jūrmalā atvērt savu klīniku un likt lietā iegūtās iemaņas un entuziasmu. Kā labs piemērs var kalpot Druskininku modelis, kur veiksmīgi sadarbojas vietējā vara un privātie investori. Šeit viesi no tuvām un tālām ārzemēm tiek uzņemti visu gadu.

Lietuviešu veiksmes stāsts varētu kļūt par piemēru, kā radīt labvēlīgu vidi medicīnas nozares investoriem. Tieši pašvaldībai jāizvērtē prioritātes un jārada visi nepieciešamie priekšnoteikumi kūrorta medicīnas nozares attīstībai. Kamēr dome izstrādā stratēģiskus dokumentus, piedalās izstādēs, uzņem ārvalstu žurnālistus un izdod reklāmas brošūras, paši jūrmalnieki vai nu ārstējas galvaspilsētā, vai pako čemodānus, lai dotos uz Druskininkiem. Bet kvalitatīvi mediķi slēdz klīnikas Jūrmalā. Labākajā gadījumā – lai uzsāktu biznesu Rīgā, tomēr biežāk,- lai atstātu Latviju

Jūrmalas unikalitāte un milzīgais poteciāls būs izmantojams tikai tad, kad tiks mainīts fundaments, uz kura balstās piejūras kūrorta attīstības koordinācija.

Ziņas

Par portālu

Rubrikas